Skip to Content.

ikv-doktorand-hygien - Livsmedelshygien i skolan

Subject: Livsmedelshygien i skolan

Description: Denna lista ska användas för att skicka mejl till olika skolor över hela landet där lärare i Hem och konsumentkunskap ska uppmanas att delta i en enkät i undersökningen " Mat, hygien och lärande inom Hem och konsumentkunskap". Listan ska även användas till nästa enkät under hösten där elever ska svara på frågor inom samma ämnesområde.

Top of Page