Skip to Content.

im-mkv - Medie- och kommunikationsvetenskap

Subject: Medie- och kommunikationsvetenskap

Description: Prefekten har godkänt att lärare, handledare och administrativ personal inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har en egen epostlista för att underlätta informationsspridning till dessa personer. Vi önskar aliasnamnet mkv@im.uu.se.

Top of Page