Skip to Content.

it-introduktion-till-datorer - Introduktion till datorer ingår som ett moment på ett antal programs introduktionskurser. Denna lista används för att hantera frågor från studenter till rättande handledare.

Subject: Introduktion till datorer ingår som ett moment på ett antal programs introduktionskurser. Denna lista används för att hantera frågor från studenter till rättande handledare.

Description: Jag vill testa att använda en gemensam sändlista för kursassistentern på två kurser med gemensamma labbar mm. Tanken är att studenter kan skicka frågor till listan och att alla assistenter prenumererar på listan och hjäps åt att svara på frågor från studenterna.

Top of Page