Skip to Content.

it-kanddv2015 - Lista för kandidatdatavetarklassen från 2015

Subject: Lista för kandidatdatavetarklassen från 2015

Description: Informationslista för studenter vid kandidatprogrammet i datavetenskap med start HT 2015. Av studenter, för studenter.

Här kan vi planera aktiviteter, svara på frågor och diskutera allt som rör oss.

Top of Page