Skip to Content.

it-tanter - Kvinnor vid IT-institutionen

Subject: Kvinnor vid IT-institutionen

Description: För kvinnor vid IT-institutionen. För erfarenhetsutbyten, planering av resor samt kallelser till middagar mm.

Top of Page