Skip to Content.

soc-hvfuhandledare-ht2017 - Verktyg för kommunikation med handledarna till socionomstudenter på praktik

Subject: Verktyg för kommunikation med handledarna till socionomstudenter på praktik

Description: Syftet med mailing listan är att underlätta kommunikation mellan kursansvarig och gruppen handledare av socionomstudenter på praktik och även mellan handledarna själva. Listan blir ett verktyg i att påannonsera aktiviteter och sprida information.

Höstterinen 2017 är ca 50 studenter ute på praktik. Det betyder att listan inkluderar ca 75 deltagare, då många nya handledare handleder i par (två och två).

Top of Page