Skip to Content.

uadm-enhetschefer - Kallelser för enhetscheferna på förvaltningen

Subject: Kallelser för enhetscheferna på förvaltningen

Description: Chefsmotet är gruppen för alla chefer på förvaltningen. Nu önskas en undergrupp för enhetscheferna läggas in.

Top of Page