Skip to Content.

uu-bitrlekt - E-maillista för biträdande universitetslektorer/biträdande lektorer vid UU

Subject: E-maillista för biträdande universitetslektorer/biträdande lektorer vid UU

Description: Hej,

Vi inom Junior Faculty har i nuläget listor för att nå forskarassistenter, postdocs och forskare vid hela UU. Dock saknar vi en lista för den för oss mycket viktiga målgruppen biträdande lektorer/biträdande universitetslektorer och skulle därför vilja ha en sådan lista.

Vänliga hälsningar,
Andrea Hinas, administratör Junior Faculty

Top of Page