Skip to Content.

uu-tekniskareferensgruppen - IT

Subject: IT

Description: För intern kommunikation till/mellan medlemmarna i Tekniska referensgruppen, en grupp tillsatt av universitetsförvaltningens permanenta projektstyrgrupp.

Top of Page