Skip to Content.

agora - Klassikersamarbetet

Subject: Klassikersamarbetet

Description: Agora är ett forum vid Uppsala universitet avsedd för tvärvetenskaplig samverkan mellan studenter, forskare och andra intresserade av antiken. Mer material om Agora finns på http://www.salt.engelskaparken.uu.se/agora

Prenumeranter på listan kan själva posta nyheter i den och sprida information.

Top of Page