Skip to Content.
Sympa Menu

ebc-alla - Sändlista till alla på Biologibiblioteket, biologisk grundutbildning, Evolutionsbiologi, Limnologi, Växtekologi och evolution, Zooekologi, Erkenlaboratoriet, Evolutionsmuseet, Systematisk biologi, Fysiologi och miljötoxikologi, Evolution och utvecklingsbiologi och Intendenturen på Evolutionsbiologiskt centrum. (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=TB1 ), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X137), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X138), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X142:2), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=BI:18) , (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X65) med under enheter.

Subject: Sändlista till alla på Biologibiblioteket, biologisk grundutbildning, Evolutionsbiologi, Limnologi, Växtekologi och evolution, Zooekologi, Erkenlaboratoriet, Evolutionsmuseet, Systematisk biologi, Fysiologi och miljötoxikologi, Evolution och utvecklingsbiologi och Intendenturen på Evolutionsbiologiskt centrum. (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=TB1 ), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X137), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X138), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X142:2), (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=BI:18) , (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X65) med under enheter.

Description: Detta är en sändlista till personal som är verksamma vid:

- Institutionen för ekologi och genetik och under organisationer.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X137
- Evolutionsbiologiskt centrum och under organisationer.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X142:2
- Evolutionsmuseet och under organisationer.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X65
- Institutionen för organismbiologi och under organisationer.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X138
- Biologibiblioteket och under organisationer.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=BI:18
- Institutionen för biologisk grundutbildning och under organisationer.
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=TB1

Top of Page