Skip to Content.

jf-alla-teknat - E-mail list for all TekNat researchers (forskare), assistant professors (forskarassistent), associate senior lecturer (biträdande universitetslektor), postdoc

Subject: E-mail list for all TekNat researchers (forskare), assistant professors (forskarassistent), associate senior lecturer (biträdande universitetslektor), postdoc

Description: Hej,

Vi inom Junior Faculty har i nuläget listor för att nå forskarassistenter, postdocs och forskare vid hela UU. Dock saknar vi en lista för den för oss mycket viktiga målgruppen biträdande lektorer/biträdande universitetslektorer och skulle därför vilja ha en sådan lista.

Vänliga hälsningar,
Andrea Hinas, administratör Junior Faculty

Top of Page