Skip to Content.
Sympa Menu

math-stad - Alla verksamma inom forskningsområdet Statistik, AI och data science

Subject: Alla verksamma inom forskningsområdet Statistik, AI och data science

Description: En lista till alla verksamma inom forskningsområdet Statistik, AI och data science vid matematiska institutionen. De finns listade i AKKA: https://www.math.uu.se/forskning/statistik--ai-och-data-science/verksamma-inom-statistik--ai-och-data-science/. Vi önskar en aliasadress som är stad@math.uu.se.

Top of Page