Skip to Content.
Sympa Menu

nordiska-diskurs - Text-, diskurs- och interaktionskollokviet vid Institutionen för nordiska språk

Subject: Text-, diskurs- och interaktionskollokviet vid Institutionen för nordiska språk

Description: Ett kollokvium om diskursanalys i vid mening: kritisk diskursanalys, multimodal analys, samtals- och interaktionsanalys etc., med fokus på språk som social handling.

Top of Page