Skip to Content.
Sympa Menu

soc-professorer-socarb - Professorer i socialt arbete i Sverige

Subject: Professorer i socialt arbete i Sverige

Denna lista är en sänd-lista för samtliga professorer i socialt arbete i Sverige. *förtydliga kriterier för vilka som inkluderas efter diskussion på professorsmötet* Listan modereras av Stefan Sjöström. För att lägga till eller ta bort personer, skicka ett mail till stefan.sjostrom@soc.uu.se
Top of Page