Skip to Content.
Sympa Menu

teknat-nun - NUN

Subject: NUN

Description: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens naturvetenskapliga utbildningsnämnd.

Lärarerpresentanter, yrkeslivsrepresentanter och studentrepresentanter. (ordinarie ledamöter och suppleanter), ordförande och utbildningsledare.

Top of Page