Skip to Content.
Sympa Menu

teknat-skutan - SKUTAN

Subject: SKUTAN

Description: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samordningskommitté för utbildningar på avancerad nivå.

Programansvariga för magister- och masterprogram, studentrepresentanter, ordförande i utbildningsnämnderna (TUN/NUN) och utbildningsledare.

Top of Page