Skip to Content.
Sympa Menu

teknat-snug - SNUG

Subject: SNUG

Description: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samordningskommittén för naturvetenskapliga utbildningar på grundnivå.

Programansvariga för naturvetenskapliga kandidatprogram och basåret, ordföranden i ämneslärarrådet, studentrepresentanter, ordförande i naturvetenskapliga utbildningsnämnden (NUN) och utbildningsledare.

Top of Page