Skip to Content.
Sympa Menu

uthn - Uppsala Technical Humanities Network

Subject: Uppsala Technical Humanities Network

Description: Frågor om föremåls geografiska ursprung och efterliv, hantverksval och material kan idag studeras med hjälp av avancerade tekniska instrument. Nätverket Uppsala Technical Humanities Network samlar forskare inom konstvetenskap, arkeologi och kemi för att hjälpa forskare att hitta rätt metoder för deras analyser. Genom att möjliggöra kontakter mellan olika discipliner, avdelningar och domäner vid UU sprider de kunskap om nya möjligheter för föremålsanalys och möjliggör nya samarbetsmönster mellan humaniora och teknikvetenskaperna. Ett mål för nätverket är att ta fram en informationsguide där humanistiska forskare kan hitta information om rätt tekniskt stöd och rätt avdelning som kan ge den analys som behövs för att svara på deras specifika frågor.

Top of Page